Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Zákaz návštěv do odvolání

Ačkoli jsme dlouhé týdny a měsíce odolávali, bohužel ani našemu domovu pro seniory se nevyhnula nákaza virem covid-19. Z tohoto důvodu jsou do odvolání zakázány návštěvy v našem zařízení, stejně tak není možné, aby klienti zařízení opouštěli.

Toto opatření nás velice mrzí – o to více, že je doba před Vánocemi -, ale je nutné přijmout takto striktní opatření, abychom omezili šíření nákazy a ochránili naše klienty i zaměstnance. Jsme v úzkém kontaktu jak s naší praktickou lékařkou, tak s Krajskou hygienickou stanicí, se kterými domlouváme a nastavujeme další kroky a opatření.

Rodiny klientů bude náš tým postupně informovat. Zároveň prosíme o ohleduplnost a pochopení, není v silách personálu reagovat vždy okamžitě na zvonící telefon. V první řadě musíme zajistit péči o vaše blízké.