Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Informace ke snížené úhradě

Jak je to s placením úhrady za sociální služby v Domově?

 

Obáváte se, jestli Vaše příjmy postačí na zaplacení úhrady v Domově?

 

 

 

Plná úhrada za 2lůžkový pokoj činí 16.650,- Kč měsíčně. Pokud je Váš příjem (zpravidla důchod) ve výši 19.588,- Kč či méně a doložíte-li výši svých příjmů, úhrada Vám bude snížena.

 

 

Plná úhrada za 3lůžkový pokoj činí 16.350,- Kč měsíčně. Pokud je Váš příjem (zpravidla důchod) ve výši 19.235,- Kč či méně a doložíte-li výši svých příjmů, úhrada Vám bude snížena.

 

 

 

 

Pokud by  totiž  klientovi, kterému jsou poskytovány služby Domova pro seniory, po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jeho příjmu částka rovnající se 15 % jeho příjmů (příjmem se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu s výjimkou příspěvku na péči) je klient POVINEN DOLOŽIT DOMOVU VÝŠI SVÉHO PŘÍJMU pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady.

SPOLUÚČAST RODINY NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ

Domov se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou klienta, kterému je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud klient, kterému je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V takovém případě je uzavřena DOHODA mezi Domovem a třetí stranou.

NUTNO ZDŮRAZNIT, ŽE ZE STRANY RODINY SE JEDNÁ O MOŽNOST,

NIKOLI POVINNOST.