Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Dobrovolnictví a praxe

Přijďte pomoci hledat a otvírat zdroje  a možnosti nových řešení, zkušeností, zážitků i příležitostí pro osobní růst, staňte se společníky, pomáhejte našim seniorům, přispějte ke zvýšení kvality jejich života a prostředí, ve kterém žijí, pěstujte dobré mezilidské vztahy.

 

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je ve světě velmi rozšířeno. Věnují se mu lidé všeho věku a ve všech oblastech.

 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. Je to někdo, kdo neváhá věnovat část svého volného času pro vyplnění prázdného času druhých anebo zajištění aktivity, kterou by jinak neměl kdo dělat.

 

Dobrovolníci v domově vykonávají:

a)  vyplnění volného času klientů formou naslouchání, povídání si, hraní společenských her

b)  individuální činnost s jednotlivými klienty – průvodci, společníci klienta

c)  pomoc při realizaci volnočasových aktivit pro klienty

d)  pomoc při organizačním zajištění zájmové činnosti (zejména jednorázových kulturních akcí)

e)  doprovod při výletech a procházkách

 

 

Výhody, které dobrovolníkovi z jeho činnosti plynou?

Dobrovolníci získávají nové zážitky a zkušenosti, poznávají nové lidi, zažívají legraci. I Vám může dobrovolnictví přinést něco nového:

 • můžete získat jiný pohled na realitu, novou náplň volného času, nové dovednosti,
 • můžete si zkusit intenzivně zažít „jinou“ zkušenost,
 • můžete si vyzkoušet, jaké máte předpoklady pro práci v sociální oblasti,
 • naučíte se udržet a vyjasnit si své hranice; hledat různé cesty komunikace apod.,
 • můžete si rozvíjet osobnost – empatii, naslouchání, trpělivost, tvořivost.

 

Pokud se rozhodnete stát se DOBROVOLNÍKEM, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?

 

V případě Vašeho zájmu nám zašlete (poštou, e-mailem, osobně) prosím, vyplněný dotazník dobrovolníka a my Vás zařadíme do evidence. Volba způsobu a četnosti pomoci záleží jen na Vás!

Navštívit nás můžete po předchozí dohodě s kontaktní osobou.

 

 

Bližší informace

Kontaktní osoba pro dobrovolníky v Domově pro seniory:

Mgr. Veronika Kuchtová – sociální pracovnice

Mobil: 725 450 144

E-mail: kuchtova@ddobora.cz

 

Praxe v Domově pro seniory je vhodná především pro studenty oborů sociální práce, sociálně právních, sociálně zdravotních oborů studovaných v rámci studia na středních, vyšších odborných nebo vysokých školách.

Zájemci o praxi v našem Domově by měli být především studenti, kteří jsou empatičtí a jsou schopni citlivé komunikace se seniory. Studenti jsou kromě svých studijních oborů zapojeni do veškerých aktivizačních programů a volnočasových/ společenských aktivit Domova.

Co zařízení studentovi nabízí:

Student se seznámí s lidským přístupem k seniorům, s kompletní nabídkou základních i individuálních služeb, se způsoby/ formami poskytování služeb v Domově pro seniory. Pozná konkrétní způsoby řešení nejčastějších i mimořádných situací či problémů našich klientů.

Při výkonu praxe je studentovi k dispozici, dle charakteru praxe:

 • Sociální pracovnice
 • Vedoucí ošetřovatelského úseku
 • Pracovník v sociálních službách (přímá péče)
 • Zdravotní sestra

V rámci odborné praxe má student možnost získávat potřebné informace pro zpracování bakalářské nebo diplomové práce.

 

V případě zájmu o praxi v Domově pro seniory kontaktujte:

Mgr. Veronika Kuchtová – sociální pracovnice

Mobil: 725 450 144

E-mail: kuchtova@ddobora.cz