Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Informace pro sponzory

Domov pro seniory Obora je příspěvkovou organizací zřizovanou Obcí Chomutice. Mezi její základní příjmy patří dotace, úhrady od klientů, úhrady zdravotních pojišťoven a příspěvky zřizovatele. Jsme však samozřejmě vděční za každý jednotlivý dar (malý nebo velký), který pomáhá zlepšovat naše služby a zkvalitňovat život našich klientů, ať už přímo nebo nepřímo.

Chceme touto cestou poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří již pomohli – ať už penězi nebo věcnými dary a obracíme se na Vás, kteří byste chtěli a mohli pomoci v budoucnu.

Pokud máte zájem nás jakkoli podpořit, rádi si s Vámi dojednáme přesnou formu a účel Vaší pomoci.

V případě zájmu o pomoc kontaktujte ředitelku zařízení

Mgr. Dagmar Nosková

Mobil: 725 387 233

E-mail: noskova@ddobora.cz

 

Děkujeme za Váš zájem a za Vaši podporu

 

Seznam aktuálních dárců a sponzorů roku 2015:

Ilona Jaklová – finanční dar

 

Seznam aktuálních dárců a sponzorů roku 2014:

Jaroslav Vondráček – finanční dar

Madok, s. r. o. – věcný dar (zapůjčení grilu)

HVH system s. r. o. – finanční dar

 

Seznam aktuálních dárců a sponzorů roku 2013:

Blanka Donátová – finanční dar

Drahomíra Holcová – finanční dar

 

Seznam aktuálních dárců a sponzorů roku 2012:

Elicer Miroslav (Ostroměř) – věcný dar

Obec Milovice u Hořic – věcný dar

 

Seznam aktuálních dárců a sponzorů roku 2011:

Obec Ostroměř

Obec Žeretice

Obec Sobčice

Obec Milovice u Hořic

Ing. Václav Kosejk – KONTO SERVIS