Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Užitečné odkazy

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

 • Registr poskytovatelů sociálních služeb

iregistr.mpsv.cz

 • Formuláře MPSV

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome

 • Městský úřad Hořice

www.horice.org

 • Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

 • Seznam neziskových organizací

www.neziskovky.cz

 • Veřejný ochránce práv

www.ochrance.cz

 • Občanské sdružení Život 90 – služby pro seniory

www.zivot90.cz

 • Asociace občanských poraden (AOP)

–          nezávislé, odborní, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství

www.obcanskoporadny.cz

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické

www.diakonie.cz

 • Charita Česká republika, nezisková humanitární organizace

–          největší nestátní poskytovatel sociálně zdravotních služeb v ČR

www.charita.cz

 • Český červený kříž

www.cervenykriz.eu

 • Péče o duševní zdraví – občanské sdružení pomáhající lidem žít s duševní nemocí

www.pdz.cz

 • Tyfloservis – zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku

www.tyfloservis.cz

 • Meyra – zdravotnické, ortopedické, kompenzační a rehabilitační pomůcky

www.meyra.cz

 • DMA – kompenzační pomůcky

www.dmapraha.cz

 • Královéhradecký kraj

www.kralovehradeckykraj.eu

 • Gerontologie – informační servis o službách pro seniory

www.gerontologie.cz

 • Psychiatrická ambulance MUDr. Andrey Bryčkové, Hořice v Podkrkonoší

www.vaspsychiatr.cz

 • Hospic – specializované zařízení poskytující tzv. paliativní péči

www.hospice.cz

 • Portál pro aktivní seniory nabízí informace z nejrůznějších oborů, obsahuje kontakty na různé sociální služby, volnočasové aktivity, tipy a nápady nebo odkazy na odborné poradny

www.seniorum.cz

 • Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging – specializovaná na trénování paměti pro seniory

www.trenovanipameti.cz