Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Prosba o pomoc – hledáme dobrovolníky pro přímou péči

Situace v našem domově začala být personálně těžko zvladatelná, jsme na hranici našich personálních možností a sil. Hledáme proto dobrovolníky, a to jak do přímé péče, tak pro pomocné práce. Jedná se o práci v covid pozitivním prostředí.

Kdo byste měl zájem pomoci nám s péčí o seniory, kontaktujte prosím paní ředitelku Mgr. Dagmar Noskovou na tel. 725 387 233 nebo vedoucí ošetřovatelského úseku Bc. Hanu Boškovou na tel. 702 195 868.