Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Pravidla pro návštěvy v domově pro seniory a pro vycházení klientů mimo areál zařízení – aktualizováno

S velkou radostí můžeme všechny informovat, že od středy 17. února 2021 je možné navštěvovat vaše blízké v našem domově pro seniory. Vzhledem k tomu, že do 28. února 2021 platí nouzový stav vyhlášený vládou ČR a s tím související usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, jsou návštěvy u poskytovatelů sociálních služeb vč. domovů pro seniory i nadále omezeny.

V domově pro seniory Obora budou návštěvy realizovány za těchto podmínek:

  • budova domova pro seniory bude i nadále zamčená, stačí zazvonit na sesternu;
  • při vstupu do budovy je nutné řádně si vydezinfikovat ruce, podepsat čestné prohlášení a řídit se pokyny personálu (např. každé návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem);
  • návštěvy budou realizovány na pokojích klientů, budete moci využívat veškeré prostory domova pro seniory, délka návštěvy nebude časově omezena (s ohledem na režim dne a pokyny personálu);
  • podrobení se testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem:

   o v našem domově pro seniory provádíme POC test 2× denně, a to vždy ve 13.00 a 15.00 hodin, na tento test je nutné se nahlásit předem, max. do 9.00 hodin dne, ve kterém si přejete návštěvu realizovat (na tel. 602 331 255)

    * před provedením testu je nutné podepsat informovaný souhlas;
   o doložení písemného dokladu o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu s negativním výsledkem ne více než 48 hodin před realizováním návštěvy;
   o testování se nemusí podrobit osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

   o návštěvy, které doloží doklad o absolvování testu nebo o prodělání onemocnění, se nemusí na návštěvy hlásit předem, mohou přijet kdykoli během dne (pouze s ohledem na režim zařízení a s ohleduplností k dalším klientům);

  • po celou dobu návštěvy bude návštěva používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese originálně zabalený,

   o děti do dvou let nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat;
   o děti od 2 do 15 let mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

  Podmínky vycházení a pobytu klientů mimo areál domova pro seniory

   • o pobytu klienta domova pro seniory informujte sociální pracovnici na tel. čísle 725 450 144, která domluví veškeré náležitosti a podmínky přímo s klientem;

   • po celou dobu vycházky bude klient domova pro seniory používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95;

   • klient bude bezprostředně po návratu do zařízení umístěn do oddělených prostor (karantény), kde mu bude do 72 hodin proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny,

    o opuštění oddělených prostor (karantény) bude umožněno v případě negativních výsledků obou testů,
    o po tuto dobu nebude možné, aby klient využíval další prostory domova pro seniory.

  Uvědomujeme si, že na první pohled se zdají uvedená opatření složitá a přísná, ale věříme, že je společně zvládneme. Při nastavování pravidel jsme se řídili nejen usneseními vlády, ale také informacemi z krajské hygienické stanice, krajského úřadu a od smluvního lékaře domova pro seniory.

  Společně s prosbou o dodržování zmíněných pravidel vás zároveň žádáme o shovívavost a trpělivost, pokud budete např. muset chvíli počkat, než se dozvoníte na sesternu – personál domova tráví podstatnou část své pracovní doby přímo u klientů, ne na sesterně, může se stát, že budete muset zazvonit vícekrát, případně zavolat na mobilní telefon 602 331 255 a zdravotní sestra přijde otevřít, jakmile jí to povinnosti dovolí.

  Všichni se na vás moc těšíme!

  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ DO 15 LET – aktualizováno 17. 2. 2021 v 10.45 hodin
  Podle platných nařízení platí výše uvedené podmínky návštěvy v našem domově pro seniory pro všechny bez výjimky, a to vč. dětí do 15 let. Znamená to tedy, že pokud bude chtít absolvovat návštěvu v domově pro seniory osoba mladší 15 let, musí být také otestována, resp. doložit doklad o prodělaném onemocnění COVDID_19 max. 90 dnů před dnem návštěvy. Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí ale není doporučeno, aby zařízení pobytových sociálních služeb děti navštěvovaly.