Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Pečení bramboráků 9. 10. 2019

Na středu 9. října budou klienti domova dlouho vzpomínat, protože se tu pekly bramboráky, na jejichž přípravě se klienti podíleli. Během odpoledního setkání vládla příjemná atmosféra, dlouho se povídalo. Když se bramboráky dopekly a provoněly celou budovu, všichni si na nich pochutnali, někteří si připili i skleničkou piva.