Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY OD PONDĚLÍ 15. 2. 2021

Jak všichni jistě víme, v neděli 14. 2. 2021 končí nouzový stav, se kterým byla spojena mnohá nařízení a opatření vztahující se mj. k provozu domovů pro seniory. V Oboře byla tato nařízení poslední týdny navíc ještě zpřísněna nařízenou karanténou pro celé zařízení.

Po jednání s krajskou hygienickou stanicí už víme, že víkendem u nás karanténa končí. Bohužel ale v současnou chvíli nejsme schopni říci, v jakém režimu bude náš domov pro seniory od pondělí otevřen návštěvám, čekáme na jakékoli informace – ať už z ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví nebo krajského úřadu.

Věřte, i my se těšíme, až budou návštěvy umožněny, až uvidíme úsměvy na tvářích našich klientů po vašich návštěvách. Jakmile dostaneme informace, podle kterých se budeme moci řídit, budeme vás informovat.