Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

O nás

Domov pro seniory je příspěvkovou organizací Obce Chomutice.

Domov pro seniory je umístěn v bývalém vesnickém klášteře, který vybudovali v roce 1879 místní rodáci – kněží a bratři Josef a Jan Kleinovi. Původně se zde usídlily sestry řádu Karla Boromejského. Zpočátku tu byla zřízena opatrovna dětí předškolního věku, později pak zaveden domov důchodců. V roce 2004 byla budova zrekonstruována a zmodernizována pro potřeby současných seniorů. V současné době je zde domov pro seniory s kapacitou 37 míst. Ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, sociální zařízení je společné. Společně mohou klienti užívat kuchyňku, společenskou místnost, jídelnu, atrium – zahradu s  altánem uprostřed areálu.

Posláním Domova pro seniory je poskytovat celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří k řešení nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kvalitní individuálně zaměřené služby, které vedou k podpoře důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začleňování.

Cílem naší práce je podpora klientů při řešení jejich nepříznivé situace a udržení nebo dosažení důstojného a bezpečného života s co největší mírou samostatnosti a sociálního začlenění.

 

Zásady při poskytování služeb:

 • individuální přístup zaměřený na klienta,
 • zachování důstojnosti klienta,
 • dodržování lidských práv a základních svobod,
 • kvalita a odbornost (kvalifikace personálu a další vzdělávání),
 • otevřenost a transparentnost (spolupráce a jasná koncepce),
 • bezpečnost klientů –  respektování práva na přiměřené riziko,
 • týmová spolupráce.

 

Cílová skupina (okruh oprávněných osob)

Domov pro seniory poskytuje sociální služby seniorům od 60 let výše, kteří potřebují celodenní péči jiné fyzické osoby z důvodu snížené schopnosti sebeobsluhy a pohyblivosti a tuto péči nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinou, pečovatelskou službou ani jinými terénními službami.

 

Službu nelze poskytnout občanům:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • trpícím infekční nemocí,
 • trpícím duševní nemocí nebo závažnou mentální poruchou – jejichž chování, by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • kteří vyžadují ubytování v jednolůžkovém pokoji.

 

Domov pro seniory zajišťuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravování,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.