Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Návštěvy v domově pro seniory od pondělí 24. 5. 2021

Se zlepšováním epidemiologické situace v ČR související s rozšířením nemoci COVID-19 a se zvyšujícím se počtem očkovaných proti tomuto onemocnění se postupně uvolňují a upravují pravidla pro uskutečňování návštěv i v našem domově pro seniory. Od dnešního dne je tak možné uskutečnit návštěvu u našich klientů v zařízení za níže uvedených podmínek.

Na návštěvu do domova pro seniory Obora může člověk, který:

  a) se podrobil max. 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (antigenní test je možné ve výjimečných případech provést i v domově pro seniory před realizací návštěvy – nutné domluvit se sociální pracovnicí na tel. 725 450 144; z provozních důvodů není možné, aby se návštěvy testovaly samotestovacími sadami před našimi zaměstnanci);

  b) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

  c) byl očkován proti onemocnění COVID-19 (a doloží o tom doklad) a zároveň

   a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
   b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
   c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců;

  a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

Po celou dobu návštěvy bude návštěva používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese originálně zabalený,

  o děti do dvou let nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat;
  o děti od 2 do 15 let mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Domov pro seniory bude i nadále uzamčený, nicméně návštěvu není třeba předem oznamovat, stačí zazvonit na sesternu (případně zavolat na mobilní telefon 602 331 255). Při vstupu do budovy je nutné řádně si vydezinfikovat ruce, podepsat čestné prohlášení a řídit se pokyny personálu (např. každé návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem). Během návštěvy je možné využívat veškeré prostory domova pro seniory, délka návštěvy nebude časově omezena (s ohledem na režim dne a pokyny personálu).

Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali tato nařízení, zejm. dokládání potvrzení o provedeném testu nebo očkování. Bez písemného dokladu není možné povolit návštěvu, v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví se jasně mluví o „doložení dokladu“, což není sms zpráva na vašem mobilním telefonu.

Dle platných vládních nařízení již není nutné, aby klienti, kteří opustí zařízení poskytovatele sociálních služeb, byli po návratu umístěni do oddělených prostor a byly u nich provedeny dva antigenní POC testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem. Vzhledem k tomu, že v našem zařízení ale zatím nebylo dokončeno očkování proti onemocnění COVID-19, chtěli bychom všechny požádat, aby s opuštěním zařízení a s návštěvou našich klientů bez aktuálního testu s negativním výsledkem ještě vydrželi a očkování mohlo být provedeno v již domluveném termínu, a to 8. 6. 2021.