Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OBORA OD 14. 3. 2022

S potěšením můžeme oznámit, že s platností od dnešního dne není již potřeba při návštěvě v našem domově pro seniory prokazovat svou bezinfekčnost prostřednictvím potvrzení o očkování, testování nebo prodělání nemoci covid_19. Vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci byla tato mimořádná opatření zrušena. Režim návštěv se vrací do běžného stavu.

Situace nicméně stále není ideální, proto zůstává v platnosti povinnost mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) mj. i v domovech pro seniory. Pro návštěvníky to znamená, že při vstupu do zařízení je nutné, aby měli nasazen respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének. Výjimka je v současné době platná pro děti do 15 let, které mohou požívat i jiné ochranné prostředky, které brání šíření kapének. Ochranné prostředky dýchacích cest nemusí používat např. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku atd., podrobně v mimořádném opatření MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN (k přečtení také na nástěnkách v domově pro seniory).

Tímto žádáme návštěvníky, aby respektovali povinnost mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest. Vzhledem k tomu, že je zakázán pohyb a pobyt v domovech pro seniory bez ochranných prostředků dýchacích cest, v případě, že nebude toto nařízení respektováno, může dojít k ukončení návštěvy. Věřte, že i pro nás všechny by daná situaci byla nepříjemná, ale pravidla jsou pevně nastavena pro všechny.