Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Návštěvy v Domově pro seniory Obora a vycházky klientů mimo areál zařízení po ukončení nouzového stavu

Ačkoli pondělím 12. dubna 2021 skončil nouzový stav, zatím nedochází k návratu k životu v podobě před jeho prvním vyhlášením v souvislosti s pandemií onemocnění covid_19. Na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR platí i nadále omezení, která upravují realizaci návštěv mj. v zařízeních pobytových sociálních služeb, mezi které domovy pro seniory patří, a současně také nařízení, která upravují postupy v případě návratu klienta z vycházky mimo areál zařízení.

S platností od pondělí 12. dubna 2021 platí, že na návštěvu do domova pro seniory Obora může člověk, který:

  a) se podrobil max. 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (antigenní test je možné ve výjimečných případech provést i v domově pro seniory před realizací návštěvy – nutné domluvit se sociální pracovnicí na tel. 725 450 144);
  b) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
  c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Po celou dobu návštěvy bude návštěva používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese originálně zabalený,

  • děti do dvou let nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat;
  • děti od 2 do 15 let mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Domov pro seniory bude i nadále uzamčený, nicméně návštěvu není třeba předem oznamovat, stačí zazvonit na sesternu (případně zavolat na mobilní telefon 602 331 255). Při vstupu do budovy je nutné řádně si vydezinfikovat ruce, podepsat čestné prohlášení a řídit se pokyny personálu (např. každé návštěvě bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem). Během návštěvy je možné využívat veškeré prostory domova pro seniory, délka návštěvy nebude časově omezena (s ohledem na režim dne a pokyny personálu).

Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali tato nařízení, zejm. dokládání potvrzení o provedeném testu. Bez dokladu není možné povolit návštěvu, v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví se jasně mluví o „doložení dokladu“, což není sms zpráva na vašem mobilním telefonu.

Podmínky vycházení klienta mimo areál domova pro seniory se s ukončením nouzového stavu nemění. I nadále vás žádáme o dodržování těchto pravidel:

  • o pobytu klienta mimo domov pro seniory informujte sociální pracovnici na tel. čísle 725 450 144, která domluví veškeré náležitosti a podmínky přímo s klientem;
  • po celou dobu vycházky bude klient domova pro seniory používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 (podrobněji v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN);

  • klient bude bezprostředně po návratu do zařízení umístěn do oddělených prostor (karantény), kde mu bude do 72 hodin proveden první antigenní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který bude zopakován za další 3 až 4 dny,

   o opuštění oddělených prostor (karantény) bude umožněno v případě negativních výsledků obou testů,

   o po tuto dobu nebude možné, aby klient využíval další prostory domova pro seniory;

   o pokud má klient vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů) a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění, po návratu do zařízení klient do karantény nenastupuje.