Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Návštěvy povoleny

S prvním březnovým dnem přinášíme dobrou zprávu – návštěvy jsou v našem domově pro seniory opět povoleny! Navštívit své blízké můžete přijet kdykoli během dne, pouze prosíme o ohleduplnost vzhledem k chodu zařízení.

Upozorňujeme, že pro návštěvníky v domovech pro seniory stále platí povinnost používat po celou dobu přítomnosti v areálu zařízení osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN5 bez výdechového ventilu, který si návštěva přinese originálně zabalený. Děti do dvou let nemusí ochranný prostředek dýchacích cest používat, děti od 2 do 15 let mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.

Vzhledem k tomu, že se opakovaly situace, kdy návštěvy klientů povinnost používání ochranných pomůcek nerespektovaly, přistupujeme ke krokům jako je ukončení návštěvy.

Návštěvy v domovech pro seniory také stále mají povinnost prokázat bezinfekčnost, a to jedním z níže popsaných způsobů:

  a) absolvování nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) absolvování nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  c) očkování proti onemocnění covid-19 a doložení národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

   o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

   o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

   o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

  d) prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.