Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Kavárnička k Mezinárodnímu dnu žen – 8. 3. 2023

S mírným zpožděním přinášíme pár snímků z velmi povedené kavárničky, kterou jsme v našem zařízení uspořádali k Mezinárodnímu dne žen dne 8. března 2023. O tom, že kavárničky jsou velmi oblíbené, svědčí velká účast nejen našich klientů, ale i jejich rodin a blízkých. Děkujeme za hudbu od manželů Němečkových z Ostroměře.