Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Jarní tvoření 29. 3. 2022

Přelom března a dubna tradičně patří přípravám na svátky jara, na Velikonoce. Ani v našem domově pro seniory tomu není jinak. Minulý týden se selo osení a vyráběly se zápichy s velikonční tematikou.