Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Hudební vystoupení Ivana Doležala 19. 12. 2022

Mezi stálice, které naše klienty navštíví každý rok před Vánocemi, bezesporu patří pan Ivan Doležal s manželkou z Hořic. Ani nyní tomu nebylo jinak, naši klienti tak strávili příjemné předvánoční odpoledne zpěvem koled, který pan Doležal doprovodil hrou na kytaru.