Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Draní peří 23. 1. 2024

Je leden – a tak v našem domově pro seniory dereme a dereme… A zapojují se i pánové!