Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Draní peří 18. 1. 2022

V úterý 18. ledna se v našem domově opět dralo peří. Mezi klientkami se nejspíš rozšířilo, že se na závěr podává oblíbený vyječný likér, tak byla účast opravdu hojná…