Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Canisterapie – podzim 2020

Během podzimních dnů zavítali do domova pro seniory opět pejsci ze spolku AnimalTherapy.
Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby pomocí speciálně vycvičeného psa, kdy se klienti nejen setkají se zvířetem, které mělo mnoho z nich doma, ale také vyvolá řadu vzpomínek.