Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Canisterapie 8. 2. 2024

Ve čtvrtek 8. února proběhla v našem domově pro seniory další canisterapie, kdy nás navštívily Lilly a Kesi se svými majitelkami – a návštěva to byla opět nádherná.
Děkujeme Ježíškovým vnoučatům a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za finanční podporu canisterapie.