Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Canisterapie 30. 11. 2023

Poslední listopadový den proběhla v našem domově pro seniory další canisterapie. Tentokrát naše klienty přijeli potěšit tři psy se svými páničky.
Děkujeme Ježíškovým vnoučatům a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za finanční podporu canisterapie v našem zařízení.