Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Canisterapie 16. 6. 2022

Ve čtvrtek 16. června proběhla v našem domově pro seniory další canisterapie. Ze spolku AnimalTherapy nás tentokrát navštívili Chip a Meggie se svými majitelkami. Setkání mělo opět velký úspěch.