Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Akce v domově v lednu 2020

Ani jsme se nenadáli a první měsíc roku 2020 skončil. V lednu probíhaly především pravidelné akce pro naše klienty. Navštívila nás paní Jana Radoberská, se kterou si klienti zazpívali a zahráli do rytmu, upekli jsme bublaninu, na které si všichni pochutnali. Také nás navštívila Katka Preusslerová z Animal Therapy a zprostředkovala tak další canisterapii. Zimní období patří dávnému zvyku draní peří. I u nás v domově se dralo, krásně se tak procvičí jemná motorika.