Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Říjnové akce 2019

Letošní říjen byl plný akcí, alespoň ve fotografiích přinášíme jejich zkrácený přehled.
Naši klienti nejen pekli bramboráky, ale také se za nimi byli podívat pejsci na pravidelné canisterapii, 14. října si klienti zazpívali a procvičili rytmus s paní Janou Radoberskou. V říjnu se také peklo – a jak se sluší a patří k podzimu, peklo se z jablek a ořechů, které si klienti sami oloupali a nastrouhali. V závěru měsíce nás navštívil pan Pavel Bičiště z Hořic, aby nás svým vyprávěním zavedl do teplých krajin, tentokrát do Katalánska.