Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Pokyny pro návštěvy domova pro seniory platné od 1. 10. 2020

• Zařízení bude z preventivních důvodů uzavřeno, před vstupem prosím zvoňte na sesternu nebo volejte na mobil 602 331 255.

• Při vstupu do budovy si řádně vydezinfikujte ruce a vezměte si ochrannou roušku na zakrytí úst a dýchacích cest. Roušku jste povinni mít po celou dobu návštěvy. Při odchodu z budovy si také vydezinfikujte ruce.

• Při vstupu vám bude změřena tělesná teplota a stvrdíte čestným prohlášením (prohlášení o bezinfekčnosti), zda se cítíte zdravotně dobře anebo zda jste neměli rizikový kontakt s dalšími osobami. Návštěvě s onemocněním nebo s rizikovým kontaktem nebude povolen vstup do zařízení.

V rámci jedné návštěvy mohou navštívit klienta max. 2 dospělé osoby a imobilního klienta na oddělení max. 1 dospělá osoba, a to jedenkrát týdně z důvodu vystřídání návštěv i u ostatních klientů. Návštěvy jsou v době od 13.00 hodin do 16.00 hodin. Délka návštěvy je max. 1 hodina. V případě volné kapacity a po dohodě se zdravotní sestrou vám v odůvodněných případech umožníme návštěvu i v jiném čase. Ve vstupní hale je kapacita návštěv 2 návštěvy za hodinu. Na oddělení je umožněna pouze 1 osoba na pokoji v jednom čase.

• Pro návštěvy jsou vyhrazeny prostory dole ve vstupní hale a venku v pergole. Personál klienta doprovodí k návštěvě. Pokud je klient imobilní, návštěva za ním může na pokoj s použitím ochranných pomůcek (jednorázový plášť a návleky na obuv).

• Dodržujte dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými osobami i návštěvami.

• Prosíme o dodržování omezeného času návštěvy z důvodu koordinace počtu přítomných osob v domově a dodržování odstupů.

• Z důvodu náročnosti dodržování přísných preventivních opatření (podle nařízení ministerstva zdravotnictví a metodického pokynu MPSV) bude omezena doba návštěv v domově, a proto doporučujeme si návštěvu předem domluvit telefonicky.

• V případě, že je klient nebo zařízení v karanténě, platí zákaz návštěv.

Děkujeme za dodržování preventivních opatření.

Vedení domova