Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Návštěvy v našem domově od 7. 12. 2020

Všichni – naši klienti, vy, rodinní příslušníci, i my – jsme netrpělivě čekali na informace, které upřesní, za jakých podmínek by mohly být realizovány návštěvy v domovech pro seniory. Ač média informují o tom, že návštěvy budou od 5. 12. 2020 v pobytových sociálních službách povoleny, nejedná se o zcela přesnou interpretaci. Návštěvy jsou stále zakázány, ale byly rozšířeny výjimky, za kterých může návštěva proběhnout – vždy s ohledem na provozní a kapacitní možnosti daného zařízení.

V Domově pro seniory Obora chceme v adventním období vyjít vstříc klientům i rodinám, a proto jsme se rozhodli, že kontakt umožníme v maximální možné míře, jakou jsme schopni personálně zajistit. Níže přinášíme přehled opatření, která je nutná dodržovat při návštěvě v našem domově pro seniory. Vzhledem k tomu, že se situace neustále vyvíjí a přicházejí nová opatření a nařízení, sledujte prosím webové stránky, kde budeme příslušné dokumenty průběžně aktualizovat (v současnou dobu se např. řeší testování dětí apod.).

Pro úplnost informací uvádíme, že po dobu nouzového stavu stále platí pro klienty pobytových sociálních služeb zákaz opustit zařízení.

Všichni si přejeme prožití klidných Vánoc, abychom se mohli setkávat v plném zdraví. Respektujte prosím uvedená opatření – chráníme nejen vás, ale i náš personál, a hlavně naše klienty.

Preventivní opatření k realizaci návštěv v domově pro seniory

Informovaný souhlas

Čestné prohlášení

navstevni-hala