Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Návštěvy v domově pro seniory opět povoleny od 25. května

Od pondělí 25. května 2020 budou opět umožněny návštěvy v domovech pro seniory. Protože naši klienti jsou tou nejohroženější skupinou, v článku přinášíme informace o tom, jak budou návštěvy realizovány a jaká opatření bude nutné splnit i ze strany návštěvníků.

E-mail ředitelky zařízení, paní Dagmar Noskové, rodinám našich klientů:

Vážení rodinní příslušníci a příbuzní našich klientů,
nastává dlouho očekávané rozvolnění opatření přijatých v oblasti sociálních služeb v souvislosti s řešením pandemie. Od pondělí 25. 5. 2020 jsou povoleny návštěvy v domovech pro seniory, ale za dodržení přísných preventivních opatření (podle nařízení ministerstva zdravotnictví).

Zasíláme Vám pokyny pro návštěvy, které jsou stručným výtahem z nařízení ministerstva zdravotnictví a doporučeného postupu MPSV pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb. Při koncentraci více osob v zařízení je vyšší riziko nákazy v domově, a proto v zájmu ochrany našich klientů budeme klást důraz na dodržování stanovených preventivních opatření.

Dovoluji si Vás upozornit, že jsou dvě varianty preventivních opatření, a to mírnější forma v případě příznivé epidemiologické situace a přísnější forma v případě zhoršení epidemiologické situace. Z tohoto důvodu se v průběhu povolení návštěv můžou kdykoliv změnit pokyny a pravidla, o čemž bychom Vás informovali. Ředitel domova může, s ohledem na provozní možnosti zařízení, návštěvy omezit nebo neumožnit. Tohoto opatření se chceme zcela vyvarovat, protože chápeme naše klienty i Vás rodinné příslušníky, jak Vám návštěvy a pravidelné kontakty s Vašimi blízkými chybí. Z tohoto důvodu Vás prosíme o maximální součinnost a Vaši trpělivost. Pokud je to možné, čas návštěvy si domluvte předem telefonicky na čísle 602 331 255. Návštěvy doporučujeme provést dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin. Všem děkujeme za dodržování doporučeného času návštěv.

Tato situace je i pro personál náročná, ale budeme se snažit vycházet vstříc Vašim možnostem klienta navštívit. Máme vyčleněny prostory pro návštěvy, v případě větší koncentrace osob v zařízení ale nebude umožněn dalším návštěvám vstup do zařízení. Při příchodu s vámi zdravotní sestra vyplní potřebné formuláře a vysvětlí Vám další postup průběhu návštěvy, popřípadě zodpoví vaše dotazy. Pokud se ohlásíte předem, tak na určený čas klienta doprovodíme do vyhrazených prostor pro návštěvy. V případě návštěvy imobilního klienta proběhne návštěva na pokoji, kde musí být prostor s návštěvou oddělen zástěnou, musí se dodržovat odstupy. Po každé návštěvě v domově musíme provést dezinfekci ploch prostředky s virucidním účinkem a místnost vyvětrat. Z tohoto důvodu prosíme o toleranci z Vaší strany, protože personál musí prioritně zajistit potřebnou péči o naše klienty a další úkony spojené s náročností organizace návštěv zvládnout navíc.

Z důvodu dodržování nařízení nedoporučujeme klientům pobyt mimo zařízení, protože při návratu se musí prokázat negativním COVID testem a náklady testu si hradí klient jako samoplátce.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů si zavolejte. Věřím, že i tuto situaci náročnější pro všechny zvládneme ke spokojenosti našich klientů i Vás. Těšíme se brzké setkání a všem přejeme hodně zdraví.

S pozdravem
Mgr. Dagmar Nosková, ředitelka

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY

• Zařízení bude z preventivních důvodů uzavřeno, před vstupem prosím zvoňte na sesternu nebo volejte na mobil 602 331 255.

• Při vstupu do budovy si řádně vydezinfikujte ruce a vezměte si ochrannou roušku na zakrytí úst a dýchacích cest. Při odchodu z budovy si také vydezinfikujte ruce.

• Při vstupu vám bude změřena tělesná teplota a stvrdíte čestným prohlášením (prohlášení o bezinfekčnosti), zda se cítíte zdravotně dobře anebo zda jste neměli rizikový kontakt s dalšími osobami. Návštěvě s onemocněním nebo s rizikovým kontaktem nebude povolen vstup do zařízení.

• V rámci jedné návštěvy mohou navštívit klienta max. 2 dospělé osoby.

• Pro návštěvy jsou vyhrazeny prostory dole ve vstupní hale a venku v pergole. Personál klienta doprovodí k návštěvě. Pokud je klient imobilní, návštěva za ním může na pokoj s použitím ochranných pomůcek (jednorázový plášť a návleky na obuv).

• Dodržujte dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými osobami i návštěvami.

• Prosíme o dodržování omezeného času návštěvy z důvodu koordinace počtu přítomných osob v domově a dodržování odstupů.

• Z důvodu náročnosti dodržování přísných preventivních opatření (podle nařízení ministerstva zdravotnictví a metodického pokynu MPSV) bude omezena doba návštěv v domově, a proto doporučujeme si návštěvu předem domluvit telefonicky.

• V případě, že je klient v karanténě, platí zákaz návštěv.