Naše moto

„Život není o tom vidět to krásné … ale prožít to!“

-- Dagmar Nosková, ředitelka

Mobilní telefon pro kontaktování vašich blízkých

Do zařízení jsme zakoupili mobilní telefon, který bude k dispozici klientům, hlavně těm, kteří nemají k dispozici vlastní. Zejména v době omezených návštěv je každý kontakt s vnějším prostředím, s rodinou to nejlepší, co můžeme našim klientům nabídnout. Aby k těmto hovorům nebyl používán pohotovostní telefon zdravotních sester, pořídil se přímo telefon pro klienty.

Pokud bude mít rodina zájem o kontaktování svého blízkého, domluví si mezi 9. a 11. hodinou se zdravotní sestrou na tel. čísle 602 331 255 čas, kdy by si přála se se svým blízkým spojit, ale tak, aby tento čas nenarušoval chod oddělení – záleží vždy na domluvě. Respektujte prosím, že ne každý čas, který požadujete, se našim zaměstnancům z provozních důvodů hodí. Vždy je na prvním místě péče o naše klienty.

V domluvenou hodinu bude u klienta přítomen některý ze zaměstnanců s mobilním telefonem, na který rodina zavolá, a zprostředkuje tento hovor. Telefonní číslo pro samotný hovor s vaším blízkým je 720 654 718.

Na pokojích se zvýšenými hygienickými opatřeními (v infekční zóně) není možné hovory na tomto telefonu zprostředkovat.